Онлайн Радио
Неделя, Април 14, 2024 | Мрежа: 38819 потребителя
 

АМ Радиоразпръскване - Берлин 2008 (част I)

Симпозиумът под този надслов бе организиран от немската фирма „TRANSRADIO – SENDER SYSTEME BERLIN ” AG, водещ производител в света на радио предаватели за дълги и средни вълни, и наследник на известната в миналото немска фирма “Telephunken”. Той се проведе в завода на фирмата в гр. Берлин. На симпозиума участваха представители от различни организации в Германия, занимаващи се с проблемите на внедряване на цифрово радио разпръскване в обхватите на ДСК вълни, както и представители на девет страни, между които Норвегия, Дания, Турция, Алжир, Украйна, България и други. На симпозиума участваха и двама представители на българската фирма „СпейсЛайн”.

 

Симпозиум под този надслов беше организиран от немската фирма „TRANSRADIO – SENDER SYSTEME BERLIN” AG, която е водещ производител в света на радио предаватели за дълги и средни вълни, и е наследник на известната в миналото немска фирма “Telephunken”.

В първия ден на симпозиума специалисти на завода разгледаха следните въпроси:

1. Пет предимства на TRANSRADIO – DRM – System

В изложението се прави сравнение между критериите за качество при аналогово излъчване с АМ модулация и цифрово излъчване по стандартите за DRM. Едно от основните предимства на произвеждания от фирмата DRM модулатор е възможността за излъчване както на цифрови, така и на аналогови сигнали. Последният произведен DRM модулатор е трета генерация с възможност за изравняване времето на разпространение на сигналите в различни стъпала на предавателите. Наличието на много действащи DRM предаватели на територията на Германия, произведени в завода, се сочи като едно от важните предимства. За излъчване на радио сигнали в цифровия формат по стандартите за DRM с използване на съществуващите АФС е друго съществено предимство на новите цифрови DRM модулатори. Практически няма ограничения, които да възпрепятстват внедряването на DRM, тъй като са проведени достатъчно експерименти с пробни излъчвания, а и необходимите за това предавателни съоръжения вече са внедрени в масово производство. Единствено ограничение се счита все още малкото количество приемници за DRM. На симпозиума бяха представени пет вида приемници за DRM, които се намират в масово производство. Производството на приемници се наблюдава и контролира от представители на немския радио оператор DW.

2. Изисквания към LW радио предаватели

Изложени бяха основните различия в обработката на сигналите при аналоговото и цифрово радио разпръскване. Разгледаха се и основните критерии за качество на сигналите при АМ и DRM.

3. DRM-Exciter, процеси на кодиране и модулация

В изложението по тази тема бяха набелязани основните цели при въвеждане на DRM. Това са: въвеждане на ново качество на излъчваните сигнали, приближаващо се до това от СD; нови услуги за слушателите чрез изписване на съпътстваща информация на екрана на цифровия приемник; съвместимост с използвания при АМ честотен спектър; икономия на електроенергия; максимално използване на съществуващите предаватели. На основата на тези предимства бяха посочени четири основни начина на използване на DRM:

- DRM – А за излъчване на:

• LW и MW с използване на приземна вълна

• 26 MHz SW в мрежи с пряка видимост подобно на VHF-FM

- DRM – В за излъчване на:

• MW с използване на пространствена вълна

• LW и MW в синфазни мрежи SFH с големи зони на покритие и с малки мощности на излъчване

• SW с използване на пространствена вълна за национално и интернационално покритие

- DRM – С за излъчване на:

• SW с използване на пространствена вълна за интернационално покритие

- DRM – D за излъчване на:

• MW и SW MVIS радиоразпръскване.

4. DRM излъчвания с TRAM line предаватели

Разглеждаха се въпроси, свързани с използване на модулатора DMOD2 съвместно с предаватели на фирмата TRAM: особеност на свързване и настройка на предавателя, изравняване на времената на разпространение, АЧХ, нелинейни изкривявания и др.

5. Съгласуване на импеданса на антенно-фидерната система за DRM

Основните проблеми, които се разглеждаха, бяха свързани с ширината на лентата на антена за LW; модулационните ефекти, предизвикани от неравномерната АЧХ, нелинейна фазова характеристика и нееднаквото групово време на разпространение; влияние на добавени вериги за изравняване на АЧХ.

6. Обобщения и резултати от опитите за излъчване на DRM.

Показани са различни случаи на внедряване на DRM в Германия.

Първият случай се отнася до 10 kW транзисторен предавател, използван в три предавателни центъра, разположени в гр. Берлин и работещи в синхронна мрежа SFN. С тези три предавателя, работещи на честота 1485 kHz с импулсна мощност 1 kW за всеки предавател се покрива цялата територия на германската столица.

Вторият случай се отнася за подобен експеримент в станцията Arganda del Rey (Мадрид),Испания. Предавателят работи на честота 1359 kHz с изходна мощност 4 kW от 2004 г.

Третият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2005 г. в предавателния център Cremlingen в Германия и предназначен за излъчване на програмата на DeutschlandRadio. Предавателят работи на честота 756 kHz с мощност 400 kW.

 

Четвъртият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2005 г. в предавателния център Marnach в Люксембург и предназначен за излъчване на програмата на BCE/RTL. Предавателят работи на честота 177 kHz с мощност 240 kW.

Петият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2006 г. в предавателния център Zehlendorf в Германия и предназначен за излъчване програмата на DeutschlandRadio. Предавателят работи на честота 177 kHz с мощност 500 kW (150 kW импулсна мощност).

Шестият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2006 г. в предавателния център Burg в Германия и предназначен за излъчване на програмата на VOR/Oldiestar. Предавателят работи на честота 1575 kHz с мощност 500 kW (200 kW импулсна мощност).

Седмият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2005 г. в предавателния център Kvitsoy в Норвегия и предназначен за излъчване на програмата на BBC. Предавателят работи на честоти 9470 kHz (от 14:00 до 16:00 UTC) и 7465 kHz (от 16:00 до 00:00 UTC) с мощност 500 kW с опция за SSB.

Осмият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2006 г. в предавателния център Mexico City в Мексико и предназначен за излъчване на програмата на оператора Radio Education. Предавателят работи на честота 1060kHz с мощност 50 kW (1 kW импулсна мощност). Лентата на излъчване е 2Х10 kHz с едновременно предаване на АМ и DRM.

Деветият случай се отнася за транзисторен предавател, пуснат в действие през 2007 г. в предавателния център Gungahlin Station (Canberra) в Австралия и предназначен за излъчване на програмата на оператора SBS/Broadcast Australia. Предавателят работи на честота 1440 kHz с мощност 2 kW за аналоговите сигнали и 50 W импулсна мощност за цифровите сигнали. Лентата на излъчване е 2Х10 kHz с едновременно предаване на АМ и DRM.

Трябва да отбележа, че в завода бяха подготвени за експедиране нови предаватели за 4 немски станции, 2 френски станции и една алжирска станция.

7. LW предавател 177 kHz Oranienburg.

Дълговълновият предавател в Oranienburg е пуснат в действие през м. Август, работи 24 h в денонощието и е предназначен за цифрово излъчване програмите на немския радио оператор DeutschlandRadio. Мощността на излъчвания цифров сигнал e 150 kW импулсна мощност и е в съответствие с издадената лицензия. При първоначалното пускане в действие използваната антена не е била пригодена за работа в режим на цифрово излъчване, тъй като страничните излъчвания, поради нелинейната фазова характеристика на АФС са извън стандартите за DRM. Предавателят първоначално е пуснат да работи в режим на съвместно излъчване на аналогов сигнал с мощност 100 kW и цифров сигнал с мощност 50 kW. Поради малкият брой приемници за DRM и предизвиканите смущения на цифровия върху аналоговия сигнал при съвместното им излъчване през декември 2005 г. продължителността на излъчванията на DRM сигнали са редуцирани само до 3 часа през нощта.

След едногодишен срок на преустройство на съществуващата антенна система предавателят е приведен в режим на цифрово излъчване през м. Декември 2006 г. с мощност на излъчване 150 kW в DRM режим. В продължение на двегодишния период на експлоатация на предавателя в DRM режим не са наблюдавани случаи на отклонение на параметрите на предавателя от стандартните изисквания. В този период са извършени и измервания на зоните на покритие със специално оборудван автомобил с апаратура на фирмите Rohde&Schwarz (антена HE 010 и измерител на поле ESPI) и Fraunhofer (DRM приемник DT 700). Показани бяха и зоните на обслужване в рамките на Германия. Отбелязва се, че теоретичните изчисления на зоните на обслужване са много близки с измерените и че с този дълговълнов предавател се покрива почти цялата територия на Германия.

На 15.02.2008 г. на втория ден участниците в симпозиума бяха поканени да посетят Радио Предавателния Център „Zehlendorf” (Oranienburg) за запознаване с действаща дълговълнова станция, работеща с DRM. На тази среща от специалисти на завода се разгледаха следните въпроси:

1. Запознаване с действащите предаватели в Радио Предавателния Център „Zehlendorf”.

Предавателният център се намира на около 35 километра от гр. Берлин. На обекта са монтирани две антенни системи – една за дълги вълни и една за средни вълни. В старата сграда на този предавателен център са монтирани три нови предавателя: един дълговълнов с излъчвана импулсна мощност 150 kW и два средновълнови предавателя съответно с мощности 50 и 100 kW за аналогови сигнали, които работят на обща антена със сумиращо устройство от типа 3 dB насочени отклонители. Сумиращите и съгласуващи устройства между предавателите и антените са поместени в приземното помещение на технологичната сграда.

Обслужването на обекта се извършва от двама специалисти, работещи на смени или общо 10 души.

В непосредствена близост до предавателния център (на около 500 метра) са построени десетина вятърни генератори, за производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия.

Подробности за посещението в Радио Предавателния Център „Zehlendorf” могат да се намерят на сайта http://www.broadcast-transradio.com/html/lw_event_success.html.

2. Обслужване в обхвата на дългите вълни с DRM, едночестотни мрежи.

В таблицата по-долу са посочени всички действащи в момента на територията на Германия предаватели, излъчващи по стандартите за DRM.

Предавателна станция

Честота, kHz

DRM мощност

(по лицензия), kW

DRM излъчване

1

Oranienburg

177

150

V

 


2

Donebach

153

100

V

 


3

Aholming

207

100

Х*

 


4

Neumunster

1296

200

V

 


5

Braunschweig

756

200

V

 


6

Nordkirchen

549

20

V

 


7

Thurnau

549

40

V**

 


8

Revensburg

756

20

V

 


9

Putbus

729

1

V

 


10

Berlin (3 sites)

1485

0,5

V

 


             

*

 
 
За Radio.bg
Сайт за всичко посветено на радиото в България
Radio.bg бутон »
Вижте нашите приятели »
Помощ & Поддръжка

Тук ще намериш отговори на често задавани въпроси в сайта.

Често задавани въпроси (FAQ) »