Онлайн Радио
Петък, Юли 19, 2024 | Мрежа: 38819 потребителя
 

Позиция на АБРО

ПРОФОН ОТКАЗВА ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ С МЕДИИТЕ
Пред месец Ноември 2009 година, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО заяви своето изрично желание за преговори с дружеството за колективно управление на права ПРОФОН, като инициира съвместна среща, където коректно и мотивирано запозна представителите на ПРОФОН с проблемите на медиите при осъществяване на дейността им в условията на световна финансова и икономическа криза, представи подробни данни за стагнацията на българския медиен пазар, а така също и основните виждания на АБРО във връзка с отношенията между двете организации и техните членове. Пред месец Януари 2010 година последва втора среща, след която АБРО изпрати нотариална покана до ПРОФОН с искане преди пристъпване към преговорите, дружеството да определи компетентен преговорен екип и докаже правата, с които разполага. В отговор на проявена от наша страна добра воля за преговори, получихме от ПРОФОН нотариална покана в изключително неконструктивен и тенденциозен тон, която по същество представлява отказ от договаряне. Членовете на АБРО възприемат това не само като поредната демонстрация на неуважение към най-големите и коректни платци на дружеството, нарушаване на правилата на корпоративната етика, но и злоупотреба с монополното положение в което се намира ПРОФОН. Членовете на АБРО, които през годините са били подчертано коректни ползватели на защитен репертоар в момента са поставени в ситуация в която заплащат големи суми на ПРОФОН без да имат правната сигурност от последващите претенции към тях и без да имат възможност да водят реален преговорен процес с посоченото дружество за колективно управление на права, което е недопустимо. В знак на категоричното си несъгласие с агресивната политика на ПРОФОН, полученият отказ от договаряне и в обръщение към отговорните дъжавни институции и обществеността, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО от днес започва широка медийна кампания, която има за цел да инициира промяна в Закона за авторското право и сродните му права. В специално изработен клип, който от днес е в национален ефир се казва: “Ние, членовете на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО категорично се обявяваме за промяна в нормативната уредба в областта на интелектуалната собственост, която да осигури адекватен механизъм за контрол от страна на държавата върху дружествата за колективно управление на права, съгласно установените практики във всички държави-членки на Европейския съюз. Молим за вашата подкрепа! Нека заедно спрем ограбването и целенасоченото унищожаване на българската култура!”

 
 
За Radio.bg
Сайт за всичко посветено на радиото в България
Radio.bg бутон »
Вижте нашите приятели »
Помощ & Поддръжка

Тук ще намериш отговори на често задавани въпроси в сайта.

Често задавани въпроси (FAQ) »