Онлайн Радио
Сряда, Октомври 16, 2019 | Мрежа: 2783 потребителя
 

СЕМ - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На свое редовно заседание, проведено на 28.10.2008г., в присъствието на генералния директор г-н Валерий Тодоров и членовете на Управителния съвет ...
На свое редовно заседание, проведено на 28.10.2008г., в присъствието на генералния директор г-н Валерий Тодоров и членовете на Управителния съвет, Съветът за електронни медии единодушно прие Отчета на Българското национално радио за програмната, технологичната и финансовата дейност в периода 1 юни 2007 г. - 30 септември 2008 г. Членовете на СЕМ оцениха високо професионалния подход за представяне на дейността на обществения оператор от гледище на неговата програмна дейност, развитие на националните и регионалните програми, финансова дейност и контрол, въвеждане на нови технологии, мениджмънт на човешките ресурси, динамика на радиоаудиторията, развитие на саморегулацията и дейността на формираните: съвет на директорите, програмен съвет, съвет за технологично развитие, обществен съвет. 

СЕМ оцени степента на изпълнение на поетите ангажименти в концепцията на генералния директор при неговия избор, в различните сфери от дейността на обществения оператор. Генералният директор на БНР г- н Валерий Тодоров обстойно и компетентно отговори на редица въпроси, отнасящи се главно до оптимизирането на мениджмънта по отношение на Златния фонд, музикално- издателската дейност и др. Членовете на СЕМ отбелязаха още, че БНР развива и налага много обществени инициативи, което през изминалата една година доведе до засилване на неговите лидерски позиции в национален обхват и по региони. Предстои старт на регионална програма-Видин. В подготовка е също стартът на регионална програма- Бургас. 

СЕМ определи и градовете, в които ще се проведат конкурси за нови радиопрограми в следващите два етапа. Това са Перник, Гоце Делчев, Девин, Пазарджик, Силистра и София (след положителен отговор от КРС). На 04.10.2008г. от 10.00ч. пред СЕМ ще представи своя годишен Отчет генералният директор на БНТ г-жа Уляна Пръмова и членовете на Управителния съвет. 


 
Коментари
  1. Kiril
    29 Октомври 2008, 17:29
    Ласкавата оценка е, разбира се, за Валерий Тодоров. Факт е, че той успя да консолидира разбитото до тогава БНР. Факт е, че БНР е лидер в радио пазара. И в известен смисъл, давайки тази оценка, СЕМ се оглежда в лъскавото огледало на Радиото, смуче от неговия авторитет, давайки му оценка. Верно, че Гого Лозанов изсъска преди няколко дни, какво, че СЕМ го нямало никакъв,но все някой трябваше да каже добра дума за Валерий Тодоров

Напиши твой коментар »
 
За Radio.bg
Сайт за всичко посветено на радиото в България
Radio.bg бутон »
Вижте нашите приятели »
Помощ & Поддръжка

Тук ще намериш отговори на често задавани въпроси в сайта.

Често задавани въпроси (FAQ) »