Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/impresst/radio.bg/forum/common.php on line 106
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3391: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3393: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3394: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3395: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
Radio.bg • Виж темата - Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот radioablanica79 на Пон Юни 15, 2009 1:06 am

2009-03-31 10:39:05 - Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 26.03.2009 Г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 26.03.2009 г.


Съветът за електронни медии разгледа на свои заседания, проведени на 24 и 26 март 2009 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Гоце Делчев, област Благоевград.
С писмо, вх. № 013-300-17/ 29.09.2008 г., Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое решение № 1886 от 04.09.2008 г., с което изменя решение № 903 от 11.05.2006 г. На основание чл. 30, т.13 и чл. 32, т.7 от Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 116, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно радиоразпръскване на радиопрограми за територията на град Гоце Делчев, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване и приложение, съдържащо съответните технически параметри.
Гоце Делчев е град с население под 30 000 жители и е разположен в регион с икономически потенциал и възможности за инвестиционно развитие. За това населено място не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на град Гоце Делчев се приемат националните програми на БНР – “Хоризонт” и “Христо Ботев”, регионалната – “Радио Благоевград”, програмите “Дарик Радио България”, “Радио Фокус”, “Радио В-99”, “Радио Неврокоп”.
С оглед разпоредбата на чл.116а от ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс, Съветът за електронни медии следва да проведе седем конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема настоящето решение за откриване на конкурс, е посочена в Приложение 1 към него.
Съветът, като специализиран орган, в чиито правомощия е да регулира медийната среда в интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се разпространява на честота 93.0 MHz за град Гоце Делчев. За да изясни позицията си, регулаторът възложи на специализирана агенция да извърши социологическо изследване на нагласите на населението за приемане на нови радиопрограми. Резултатите от проучването бяха представени на поредица от срещи и консултации с неправителствени организации от медийния сектор.
Съветът прецени, че с оглед възможността:
- да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване,
- да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
- слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга,
програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран радиооператор в обявения с настоящето решение конкурс, следва да бъде с общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на град Гоце Делчев.
С оглед изложеното, СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/ или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Гоце Делчев, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 116а, ал.1 и 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с решение на Комисията за регулиране на съобщенията № 1886 от 04.09.2008 г., СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И:

Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ (политематичен) профил, чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Гоце Делчев, област Благоевград, за честотно назначение с технически параметри, посочени в Приложение 1 от настоящото решение.

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 13 юли 2009 г. (понеделник), гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа.

СЕМ приема заявления за участие до 15 юни 2009 г. (понеделник), включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, стая № 506 А, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Конкурсните книжа се закупуват от 11 май до 20 май 2009 г. (сряда), включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, Счетоводство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14 – дневен срок от узнаването му.Доц.д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ

Да пожелаем успех на участниците :)
Изображение
radioablanica79
 
Мнения: 925
Регистриран на: Чет Яну 01, 1970 3:00 am

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот cska_gogata на Вто Юли 07, 2009 12:14 am

аааа radioablanica79 :D :D :D какво правиш тук . Във вестника писаха, че ще има още 4 нови радия в Гоце Делчев :?
cska_gogata
 
Мнения: 244
Регистриран на: Сря Юни 17, 2009 12:54 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот pe6kireva на Вто Юли 07, 2009 5:11 pm

ние сега 4акаме какъв ще е резултата
pe6kireva
 
Мнения: 928
Регистриран на: Нед Юни 07, 2009 2:23 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот cska_gogata на Вто Юли 07, 2009 5:52 pm

Резултата ще е ясен след 1 месец или месец и полвина :)
cska_gogata
 
Мнения: 244
Регистриран на: Сря Юни 17, 2009 12:54 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот pe6kireva на Вто Юли 07, 2009 6:02 pm

cska_gogata написа:Резултата ще е ясен след 1 месец или месец и полвина :)

ооо има време значи
pe6kireva
 
Мнения: 928
Регистриран на: Нед Юни 07, 2009 2:23 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот radioablanica79 на Сря Юли 08, 2009 12:25 am

Той още не е започнал, а някои чакат резултатите :) ние щяхме да участваме в конкурса, но за сега решихме да дадем малко почивка и да работим онлайн :) в най скоро време може би и ние ще се подадем документите 8-)
Изображение
radioablanica79
 
Мнения: 925
Регистриран на: Чет Яну 01, 1970 3:00 am

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот cska_gogata на Сря Юли 08, 2009 12:27 am

Вярно ли, че и вие щеше да участвате щеше да е супер да спечелите лиценз :) ще следим този пък и 7 радия стават в Гоце Делчев...
cska_gogata
 
Мнения: 244
Регистриран на: Сря Юни 17, 2009 12:54 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот radioablanica79 на Сря Юли 08, 2009 12:59 am

Мисля, че няма да са 7 това са общо с тези за таксиметрови шофьори и фирми там се обхващат не само честотите за радио разпръскване. ;)
Изображение
radioablanica79
 
Мнения: 925
Регистриран на: Чет Яну 01, 1970 3:00 am

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот cska_gogata на Сря Юли 08, 2009 12:46 pm

radioablanica79 написа:Мисля, че няма да са 7 това са общо с тези за таксиметрови шофьори и фирми там се обхващат не само честотите за радио разпръскване. ;)

Във вестника пишеше още 4 нови честоти ще даде СЕМ за наземно радио разпръскване 8-) пък за такситата не знам.
cska_gogata
 
Мнения: 244
Регистриран на: Сря Юни 17, 2009 12:54 pm

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

Мнениеот ess на Сря Юли 08, 2009 12:55 pm

Съставите на експертните комисии за радиоконкурсите в Пазарджик, Гоце Делчев, Плевен и Девин са определени.
ess
 
Мнения: 22
Регистриран на: Чет Яну 01, 1970 3:00 am

Следваща

Назад към НОВИНИ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron
s