Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/impresst/radio.bg/forum/common.php on line 106
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 894: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 112

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/impresst/radio.bg/forum/includes/bbcode.php on line 112
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3391: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3393: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3394: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3395: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
Radio.bg • Виж темата - Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев
Страница 1 от 3

Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Пон Юни 15, 2009 1:06 am
от radioablanica79
2009-03-31 10:39:05 - Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 26.03.2009 Г.

Р Е Ш Е Н И Е № 59 / 26.03.2009 г.


Съветът за електронни медии разгледа на свои заседания, проведени на 24 и 26 март 2009 г., въпроса за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Гоце Делчев, област Благоевград.
С писмо, вх. № 013-300-17/ 29.09.2008 г., Комисията за регулиране на съобщенията изпраща свое решение № 1886 от 04.09.2008 г., с което изменя решение № 903 от 11.05.2006 г. На основание чл. 30, т.13 и чл. 32, т.7 от Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 116, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, Комисията предоставя информация за техническите параметри, необходими за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно радиоразпръскване на радиопрограми за територията на град Гоце Делчев, област Благоевград.
Към решението е приложен проект на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване и приложение, съдържащо съответните технически параметри.
Гоце Делчев е град с население под 30 000 жители и е разположен в регион с икономически потенциал и възможности за инвестиционно развитие. За това населено място не е провеждана конкурсна процедура за лицензиране на оператори за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.
Към настоящия момент на територията на град Гоце Делчев се приемат националните програми на БНР – “Хоризонт” и “Христо Ботев”, регионалната – “Радио Благоевград”, програмите “Дарик Радио България”, “Радио Фокус”, “Радио В-99”, “Радио Неврокоп”.
С оглед разпоредбата на чл.116а от ЗРТ и получената информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс, Съветът за електронни медии следва да проведе седем конкурса.
Честотата, за която СЕМ взема настоящето решение за откриване на конкурс, е посочена в Приложение 1 към него.
Съветът, като специализиран орган, в чиито правомощия е да регулира медийната среда в интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се разпространява на честота 93.0 MHz за град Гоце Делчев. За да изясни позицията си, регулаторът възложи на специализирана агенция да извърши социологическо изследване на нагласите на населението за приемане на нови радиопрограми. Резултатите от проучването бяха представени на поредица от срещи и консултации с неправителствени организации от медийния сектор.
Съветът прецени, че с оглед възможността:
- да бъде използван ефективно радиочестотният спектър в зоната на обслужване,
- да се създадат възможности за конкурентна медийна среда и условия за нейното развитие на регионално ниво,
- слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български радиопрограми и потребителите да имат алтернативен избор, което е предпоставка за високо качество на предлаганата услуга,
програмата, за създаването на която ще бъде лицензиран радиооператор в обявения с настоящето решение конкурс, следва да бъде с общ (политематичен) профил. В нея задължително да присъстват предавания с информационна, образователна, културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението на град Гоце Делчев.
С оглед изложеното, СЕМ счита, че са налице предвидените от ЗРТ условия за откриване на конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използване на налични и/ или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Гоце Делчев, област Благоевград.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 116 и чл. 116а, ал.1 и 2 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с решение на Комисията за регулиране на съобщенията № 1886 от 04.09.2008 г., СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

Р Е Ш И:

Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма с общ (политематичен) профил, чрез използване на налични и/или изграждане, поддържане и използване на нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Гоце Делчев, област Благоевград, за честотно назначение с технически параметри, посочени в Приложение 1 от настоящото решение.

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 13 юли 2009 г. (понеделник), гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, от 10.00 часа.

СЕМ приема заявления за участие до 15 юни 2009 г. (понеделник), включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.5, Деловодство, стая № 506 А, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Конкурсните книжа се закупуват от 11 май до 20 май 2009 г. (сряда), включително, на адрес - гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.6, Счетоводство, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14 – дневен срок от узнаването му.Доц.д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ

Да пожелаем успех на участниците :)

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Вто Юли 07, 2009 12:14 am
от cska_gogata
аааа radioablanica79 :D :D :D какво правиш тук . Във вестника писаха, че ще има още 4 нови радия в Гоце Делчев :?

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Вто Юли 07, 2009 5:11 pm
от pe6kireva
ние сега 4акаме какъв ще е резултата

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Вто Юли 07, 2009 5:52 pm
от cska_gogata
Резултата ще е ясен след 1 месец или месец и полвина :)

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Вто Юли 07, 2009 6:02 pm
от pe6kireva
cska_gogata написа:Резултата ще е ясен след 1 месец или месец и полвина :)

ооо има време значи

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Сря Юли 08, 2009 12:25 am
от radioablanica79
Той още не е започнал, а някои чакат резултатите :) ние щяхме да участваме в конкурса, но за сега решихме да дадем малко почивка и да работим онлайн :) в най скоро време може би и ние ще се подадем документите 8-)

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Сря Юли 08, 2009 12:27 am
от cska_gogata
Вярно ли, че и вие щеше да участвате щеше да е супер да спечелите лиценз :) ще следим този пък и 7 радия стават в Гоце Делчев...

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Сря Юли 08, 2009 12:59 am
от radioablanica79
Мисля, че няма да са 7 това са общо с тези за таксиметрови шофьори и фирми там се обхващат не само честотите за радио разпръскване. ;)

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Сря Юли 08, 2009 12:46 pm
от cska_gogata
radioablanica79 написа:Мисля, че няма да са 7 това са общо с тези за таксиметрови шофьори и фирми там се обхващат не само честотите за радио разпръскване. ;)

Във вестника пишеше още 4 нови честоти ще даде СЕМ за наземно радио разпръскване 8-) пък за такситата не знам.

Re: Конкурс за радио честоти за Гоце Делчев

МнениеПубликувано на: Сря Юли 08, 2009 12:55 pm
от ess
Съставите на експертните комисии за радиоконкурсите в Пазарджик, Гоце Делчев, Плевен и Девин са определени.